Schilderen
voor mij
het ontvluchten van
een collectief
maatschappelijk bewustzijn
tomeloos en autonoom
schilder ik de kracht
de kwetsbaarheid
die ik doorleef
zelfontdekking
daar waar woord
en denken
niet bij kan
ieder werk
een nieuw begin
iets afsluiten
daar tussenin
ervaringen
emoties
het thuiskomen
in eigen wereld
wat ik bij ieder doek

opnieuw ervaar

In beeldtaal met een wil
die kan delen

10pont